Školení hasičů 10.2.2018
Zápis ze školení členů JSDH

čas: 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
místo:Hasičská zbrojnice
školitel: Jan Filinger
zapisovatel: Michal Čech

Účast členů JSDH

přítomno:  17 členů (viz. prezenční listina)

Budil Miroslav, Čech Michal, Hora Martin, Klaudinger Marcel, Pacovský Vladimír,Smolík Zdeněk, Srstka Pavel, Vorel Jaroslav, David Kolmer, Čapková Kateřina,  Holkup Tomáš, Pacovská Eva, Vachutková Jaroslava, Spejchal Tomáš, Šimůnek Petr

Osnova školení OP členů JSDH
Seznámení se změnou stanov SDH Klecany

čas: 8:10 – 8:20  přednesl: Martin Hora
Stanovy SDH : verze 2018-01-01

  1. Vysvětlení pojmů (SDH, JSDH, Mladý hasič) a začlenění do spolkové činnosti;
  2. Seznámení se skutečností potřeby změny stanov spolku – Současná podoba koexistence SDH a JSDH pod městem bez ICO. Nově bude SDH pod svým ICO jako samostatný subjekt. Zahrnutí existenci ICO ve stanovách SDH umožní vlastnictví živnostenského listu. Nutnost vedení účetnictví. Tato změna nám umožní možnost podávat žádati o dotace samostatně.
  3. Hlasování: pro (17), proti (0), zdrželi se (0)
  4. Výsledek hlasování: schváleno

Taktické postupy zásahu:

1 – 11 O
1 – 12 N
13 – 21 N

Výuka

  1. JSDH Klecany  – JPO III/1, výjezd do 10 minut, struktura, práva a povinnosti funkcí (V – velitel, VD – velitel družstva, ST – strojník, H – hasič)
  2. Technika a volací znaky – automobily (HMB 250 – 255)
  3. Krok po kroku od vyhlášení výjezdu – ohlášení požáru na operační, FirePortal – centrální systém který rozešle SMS a volá JPO Hasičům, FireReport – zobrazovací systém v hasičárně SDH Klecany, seznam potvrzených osob, mapa, detailní informace, výjezd v zásahovém, připravenost aut, výzbroj (vysílačky,baterky, nářadí, pila, …), zastavení dopravy  pro výjezd, pravidla v autě (místa – řidič/velitel/zbytek, oblečení – nutnost helmy/výjimka řidič), ohlášení výjezdu k požáru na operační centrálu, houkání/majáky – kdy/proč, příjezd na místo požáru, pravidla pořadí při příjezdu k požáru (hlavní velitel zásahu, profesionální hasiči, ostatní záchranné složky, vyšetřovatel požáru), ruzné hadice (B,C, vysokotlak), nehasit proti sobě, rozhrabování dohašování, dozor po požáru, poskytování informací mediím, doplňování vody (hydranty), návrat ze zásahu, zásahy přes půlnoc (refundace, jídlo, …), zápis o zásahu
  4. Názorná ukázka zapojení hadic – 1xB – rozdělovač, 2xC proud, proudnice
  5. Zdolávání požáru – bojový řád, požární útok, požární obrana, zásobování vodou, hašení požáru za nedostatku vody, hašení požáru za silného větru, hašeni požáru za silného větru.
Fotky

během školení proběhlo zkušební focení členů jednotky na profily hasičů. Fotky ze samotného školení naleznete v níže uvedené galerii.

Galerie 2018