Rok 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Můj Klub 2019 schválilo
Rozhodnutím č. 502019_2B_0070 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klecany
neinvestiční dotaci na rok 2019 ve výši 51 700 Kč.

Evidenční číslo projektu: SPORT – 2-B-5218/2019
Název projektu: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže SDH Klecany
Účel dotace: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže.