Přírodní katastrofy

povodně sněhová kalamita spadlé stromy / větve utržené střechy

Zjistit více

Prevence a výuka

kontrola dostupnosti a funkčnosti hydrantů kontrola průjezdnosti kontrola vyhrazených ploch pro hasičskou techniku vzdělávání a osvěta mládeže

Zjistit více

Likvidace požárů

požáry budov požáry polí

Zjistit více

Ekologické katastrofy

úniky chemických látek

Zjistit více

Dopravní nehody

poskytnutí první pomoci likvidace požárů vyprošťování osob odklízení dopravních překážek likvidace ropných úniků

Zjistit více