Sponzoři dobrovolných hasičů

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, v čele s městem Klecany, za trvalou přízeň ve formě finančních i materiálních darů. Díky této nezištné pomoci můžeme vybavit JSDH potřebnými prostředky, technikou a dalším nezbytným vybavením, které je v dnešní době podmínkou k posílení její akceschopnosti, stejně jako k rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb na poli prevence a bezpečnosti našich občanů.

Veškeré sponzorské dary jsou vedeny v účetních dokladech a jsou určeny výhradně pro potřeby hasičů Klecany. Připomínáme, že sponzorský dar je možno uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., daně z příjmu ve znění pozdějších předpisů.

JSDH a SDH Klecany, DĚKUJEME.

Seznam jednotlivých sponzorů za rok 2017 :