Členové jednotky požární ochrany

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany, která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni z členské základny SHD, protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany a záchranářství.

jfilinger_zasah.png
Jan Filinger
Velitel jednotky
lmartinik_zasah.png
Lubomír Martiník
Velitel družstva, Referent mládeže
anonymous.png
Vladan Rukriegel
Velitel družstva
mbudil_zasah.png
Miroslav Budil
Strojník, Hlavní technik
dkolmer_zasah.png
David Kolmer
Strojník
mhora_zasah.jpg
Martin Hora
Hasič
mcech_zasah3.jpg
Michal Čech
Hasič
anonymous.png
Miloslav Vacek
Strojník, Hasič
PeroutDaniel2.jpg
Daniel Perout
Hasič
anonymous.png
Petr Šimůnek
Strojník, Hasič