Koncové varovné zařízení

Sirény spolu s obecním rozhlasem patří mezi koncové varovací prvky obyvatelstva. Jsou k dispozici 24 denně. Sirény existují elektronické (mluvící),motorické nebo rotační. Zvuk vzniká rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické části poháněné elektrickým motorem (400 V). SDH Klecany je vybavena sirénou rotační, která je umístěna na střeše hasičské zbrojnice.

Rotační sirény

Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem rotační sirény po dobu jedné minuty. Sekvence je 25 sekund tón, 10 sekund pauza, 25 sekund tón.
Všeobecná výstraha je vyhlašována přerušovaným tónem rotační sirény po dobu 140 sekund. Sekvence je 3 sekundy vyšší tón (400Hz), 4 sekundy  nižší tón (180Hz).
Zkouška rotační sirény je prováděna po dobu 140 sekund, vždy smluvený termín (první středa v měsíci).

Spojení u zásahu – radiové

Vysílačky

Motorola GP340

 • Baterie: HNN9008 NiMH
 • Vysílací výkon (vf max): 4W
 • Rozměr: 137×57.5×37.5 mm
 • Hmotnost: 420 g

Hytera HYT TC700P

 • Vysílací výkon (vf max): 4W
 • Baterie: 1700mAh Li-ion  (12 hodin provozu v cyklu 5-5-90)
 • Rozměry: 124x54x35mm
 • Hmotnost: 330g
Mobilní telefony

Spojení u zásahu – vizuální prvky

Signály pomocí paže
 • Pozor – vzpažit
 • Rozumím – vzpažit a připažit
 • Vpřed / Voda start – skrčenou paží několikrát vzpažit vzhuru do úrovně hlavy
 • Stop / Voda stop – nataženou rukou půlkruh nad hlavou
 • Pomaleji / Snížit tlak – kmitání pravou nataženou paží nahoru a dolů do strany
 • Nebezpečí / Všichni zpět – nataženou paží několikrát kruh před čelem
Signály pomocí lana
 • VODU – provede se jedním trhnutím lanem, trhnutí se může v rozmezí 10 až 15 vteřin opakovat. V tomto případě to znamená žádost o zvýšení tlaku
 • Vodu STAV – provede se dvojím trhnutím lanem, opakování v rozmezí 10 až 15 vteřin
 • Nebezpečí / všichni ZPĚT – provede se několikerým rychle po sobě jdoucím trhnutím lanem

Integrované spojení s KOPIS

Centrální systém KOPIS
Fire Portal

xxx

Rescue Navigator

xxx

Fire Portal

xxx

Kanga+

xxx