Mobilní radiostanice – radiostanice napájená palubním napětím instalovaná v mobilním dopravním prostředku, resp. mobilní požární technice, vybavená anténou instalovanou na karosérii

Motorola GM360

Motorola GM360

Umístnění : Liaz Karosa CAS 25

Motorola GM360 VHF model MDM25KHF9AN5 řady Motorola Vesatile je mobilní profesionální 255 kanálová radiostanice pro pásmo 136 – 174 MHz (VHF) s možností plného využití rozšířených funkcí analogové signalizace Select5 (pětitónová signalizace). Radiostanice Motorola GM 360 Versatile podporuje signalizaci PL i DPL (CTCSS a DTS), Select5 (signalizace standardu ZVEI, CCIR, + modifikace analogové selektivní pětitónové volby) a DTMF pokud je vybavena mikrofonem s klávesnicí MDRMN4026

 • Vysílací výkon (vf max) 25 W
 • Kmitočet 136 – 174 MHz
 • Rozměry 186 x 180 x 59 (bez 9mm ovladače hlasitosti) mm
 • Hmotnost 1450 g

 

 

 

 • Signalizace
  Software v radiostanici Motorola GM360 zahrnuje Private Line (CTCSS) a 5-ti tónovou selektivní volbu Select5 (ZVEI, EEA, CCIR, atd.)
 • Tísňové volání
  Radiostanice Motorola GM 360 vysílá tísňový signál předem určené osobě nebo skupině osob. Tento signál může obsahovat předem nahranou zprávu, která umožňuje příjemci signálu okamžitě určit, v jaké situaci se osoba v tísni nachází.
 • X-Pand™ komprese hlasu a expanze nízkých úrovní
  Křišťálově čistá kvalita a silný zvuk ve virtuálně každém hlučném prostředí. Expanze nízkých úrovní umožňuje další zlepšení v kvalitě zvuku redukcí šumu, který je zvláště slyšitelný během pauz v konverzaci.
 • Hlasem ovládané vysílání (VOX)
  Hands free s použitím příslušenství VOX (vysílání ovládané hlasem).
 • Osamocený pracovník
  Funkce je určena jednotlivcům, kteří pracují daleko od své skupiny. Pokud uživatel neodpovídá na varovný signál, radiostanice přejde do režimu nouze.
 • Informace pro uživatele
  Velký, 14-ti znakový alfanumerický displej obsahuje ikony k naprogramovaným funkcím, zobrazuje provozní stavy a jména u celé řady příchozích hovorů. Jednotlivé funkce jsou odlišeny i tónem.
 • Kanály v paměti
  Možnost naprogramování až dvou kanálů na tlačítka. Tím se zrychlí přístup k často používaným kanálům.
 • Stavová volání – Status
  Předem definované textové zprávy umožňují uživatelům zasílat srozumitelná hlášení.
 • Tónová volba DTMF
  Je-li z radiostanice dostupná telefonní síť a je-li radiostanice vybavena mikrofonem s klávesnicí, lze ji využít k telefonickým hovorům.
 • Režim megafonu
  Přidáním externího reproduktoru, spínače a naprogramováním radiostanice u prodejce můžete radiostanici změnit na megafon.
 • Ztlumení autorádia
  Při příchozím hovoru se automaticky ztlumí autorádio.
 • Možnost datových přenosů
  Do přídavného modulu lze vestavět modem, případně je možné použít externí modem.
 • Další funkce
  – Scanování kanálů
  – Externí alarm
  – Přesměrování hovorů
  – Rozšiřující moduly jako např. modul utajovače hovor atd.
 • Programově volitelná kanálová rozteč (12,5/20/25 kHz) – pružné a snadné nastavení kanálové rozteče radiostanice podle kmitočtu přiděleného regulačním orgánem – ČTÚ
ZriLi

ZriLi

Umístnění : Tatra T-138